Σε δημόσια διαβούλευση η χωροθέτηση των  σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κρωπίας στη βάση δύο σεναρίων ανάπτυξής τους

 

Ο Δήμος Κρωπίας έχει ανταποκριθεί στην  πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου που αφορά τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2020. Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα 30 Νοεμβρίου 2021 έως την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 θέτει η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας και η μελετητική εταιρία τα σχέδια χωροθέτησης,  των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων παντός είδους (ηλεκτρικά ποδήλατα & πατίνια/μικροκινητικότητα,  οχήματα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως, δημοσίας χρήσεως, δημοτικά οχήματα βαρέα οχήματα, τουριστικά λεωφορεία κ.α). Στα σχέδια χωροθέτησης έχει ενσωματωθεί, προσφάτως, ο σχεδιασμός των  νέων μεγάλων έργων αναπλάσεων (όπως το έργο της κεντρικής λεωφόρου)και άλλων μεγάλων και μικρών έργων μαζί με συνοδευτικά – συνδεδεμένα έργα.

Το βασικό θέμα της διαβούλευσης είναι η απάντηση σχετικά με ποιο σενάριο ανάπτυξης σημείων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)  προκρίνουν, φορείς και πολίτες. (Α΄ ή Β΄)

 

Τα δύο σενάρια είναι:

  • Α΄ ισόρροπη ανάπτυξη σταθμών ΣΦΗΟ για το σύνολο των περιοχών-υποπεριοχών του Δήμου Κρωπίας

 

  • Β΄ ανάπτυξη σταθμών ΣΦΗΟ κατά ιεράρχηση κριτηρίων της μελέτης (βάση πληθυσμιακής πυκνότητας, αριθμού δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, επιφάνειας θέσεων-χώρων στάθμευσης, αριθμό θέσεων παρόδιας στάθμευσης, αποστάσεις από πόλους, αγοράς, αναψυχής, άθλησης, πολιτισμού/σημεία ενδιαφέροντος  κ.α, σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, μήκος οδών ήπιας κυκλοφορίας, περιπάτου, αναψυχής, απόσταση από Αεροδρόμιο ή σταθμό μέσων σταθερής τροχιάς, ύπαρξη σημείων στάθμευσης/στάσης ΕΔΧ-ΤΑΞΙ, αριθμός στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας)

 

Επίσης, μπορούν να προταθούν και άλλα σημεία (κοινόχρηστης/δημοτικής ιδιοκτησίας) στις ίδιες περιοχές της μελέτης που θεωρούν, πολίτες και φορείς, ως κατάλληλα και φυσικά θα τύχουν της ανάλογης εξέτασης στη βάση υποδομών (παροντικών ή μελλοντικών) και άλλων τεχνικών κριτηρίων επιτρεπόμενης ανάπτυξης. Το σχέδιο χωροθέτησης που θα προκριθεί έχει βάθος τμηματικής υλοποίησης τα 3 έτη.

Οι συλλογικοί φορείς και πολίτες μπορούν να συμμετέχουν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω email: simata@tykoropi.gr & grafeiotypou@e-koropi.gr  έως και Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 (συμπληρώνοντας, σε ότι αφορά τους συλλογικούς φορείς το κείμενο των σεναρίων με αποστολή σε ένα από τα παραπάνω e-mail. Οι πολίτες ελεύθερα μπορούν να καταθέτουν προτίμηση σεναρίων και όποιες άλλες προτάσεις ή παρατηρήσεις στα e-mail).

Οι χάρτες, συγκεντρωτικοί και ανά σενάριο ανάπτυξης  καθώς και ο πίνακας συγκεκριμένων σημείων (οδοί, πλατείες άλλοι κοινόχρηστοι χώροι) στην πόλη του Κορωπίου, σε Καρελά, Αγία Μαρίνα/Κίτσι, Σκάρπιζα, Άγιο Δημήτριο είναι εκ νέου αναρτημένα στο www.koropi.gr (Νέα-Ανακοινώσεις 30.11.2021, αρχική ανάρτηση 5.11.2021)

Πίνακας Θέσεων Φόρτισης ΣΦΗΟ

ΣΦΗΟ-Διαβούλευση επί σεναρίων_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ απο ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ Α ΣΤΑΔΙΟ_1

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ Α ΣΤΑΔΙΟ_2

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ Α ΣΤΑΔΙΟ_3

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ Β ΣΤΑΔΙΟ_1

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ Β ΣΤΑΔΙΟ_2

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ Β ΣΤΑΔΙΟ_3