Συνεδρίασε την, Τρίτη 6 Απριλίου 2021, η Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων της ΠΕΔ Αττικής, και συγκροτήθηκε σε σώμα-σύμφωνα την 1η /18-1-2021 απόφαση του Δ. Σ. της ΠΕΔΑ- με πρόεδρο, τον Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση (μέλος και της αντίστοιχης Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος).

Η πρώτη συνεδρίασή της ήταν δηλωτική της ανάγκης για μια ενιαία βασική ατζέντα ειδικών ζητημάτων της Αυτοδιοίκησης στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ώστε να υπάρχει η βάση για μια σταθερή συνεργασία των μελών της Επιτροπής. Σκοπός είναι να οδηγούνται οι προτάσεις της Επιτροπής άμεσα στα κεντρικά όργανα της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ και να λαμβάνονται εγκαίρως αποφάσεις στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου με την Κυβέρνηση, τα κόμματα, τους επιστημονικούς φορείς και τους φορείς της κοινωνίας πολιτών.

Η σύνθεση της 11μελούς επιτροπής της ΠΕΔ Αττικής είναι η ακόλουθη : πρόεδρος, Δημήτριος Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας, αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας, Δήμαρχος Αιγάλεω, μέλη, Χρήστος Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Καισαριανής και οι δημοτικοί σύμβουλοι, Βασίλειος Σάρκουλας, Αγίας Παρασκευής, Νικόλαος Δαμάσκος, Αχαρνών, Ευάγγελος Κάββαλος, Αμαρουσίου, Ιωάννης Μπαλτάς, Μεταμόρφωσης, Ιωάννης Φωτάκης, Διονύσου, Ευάγγελος Παπανικολάου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Γεώργιος Οικονόμου, Αγίας Παρασκευής, Παναγιώτης Κοττέας, Καλλιθέας, με γραμματέα, το στέλεχος της ΠΕΔΑ, Αθανασία Καλδή.

Ο κ.Κιούσης ενημέρωσε τους συναδέλφους του, αυτοδιοικητικούς, μέλη της Επιτροπής, για τα ακόλουθα ζητήματα :

1. Για το Πρόγραμμα του Υπ.Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» ανέφερε ότι εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου 2021 αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση, των ορίων χρηματοδότησης προτάσεων των ΟΤΑ ανά κατηγορία Δήμων. Επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα της μειωμένης απορροφητικότητας των πόρων του προηγούμενου προγράμματος χρηματοδότησης του Υπ.Εσωτερικών με την ονομασία «Φιλόδημος» από πλευράς Δήμων ένα θέμα που προέκυψε από τις συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μ.Βορίδη και τον Αν. Υπουργό, Στ. Πέτσα.

2. Έθεσε το ζήτημα της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών με τα ιδιαίτερα προβλήματα που προέκυψαν για τις περιοχές «οικιστικών πυκνώσεων». Η οριζόντια παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων και η μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50% στους Δασικούς χάρτες που αποφάσισε η Κυβέρνηση, δίνει τον χρόνο, για διορθώσεις και με νομοθετικές παρεμβάσεις να αντιμετωπιστούν πρόδηλα σφάλματα, σφάλματα στο είδος χαρακτηρισμού της γης η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων, η κυριότητα του Δημοσίου, οι δασωμένοι αγροί, οι εκχερσωμένες εκτάσεις κ.α

3. Αναφέρθηκε στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον νέο νόμο 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις -που ικανοποιούν αρκετές από τις προτάσεις των Ο.Τ.Α και της ΚΕΔΕ- οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή.

4. Αναφέρθηκε επίσης στις διατάξεις του νέου Χωροταξικού Πολεοδομικού Νομοσχεδίου (ν.4759/20) που άρει δεσμεύσεις ακινήτων στα Πολεοδομικά Σχέδια

5. Έθεσε το πρόβλημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις των σχολικών κτιρίων από τις ΚΤιριακές Υποδομές Α.Ε (πρώην ΟΣΚ) στους Δήμους.

Τέλος, συζητήθηκε, το σχέδιο νόμου για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών κ.α

——————-

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό από την έδρα της ΠΕΔ Αττικής (οδ.Κότσικα 4 Αθήνα) με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων Δημήτρη Κιούση, Δήμαρχο Κρωπίας και την γραμματέα κα Αθανασία Καλδή, προϊσταμένη της Ανάπτυξης Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πολιτικών της ΠΕΔ Αττικής