Αγροτικά Νέα

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε, τους  αμπελουργούς μας ότι:

α)Κάθε αμπελουργός έχει το δικαίωμα οινοποίησης για οικογενειακή κατανάλωση έως 1000 λίτρα οίνου, στην περίπτωση αυτή συμπληρώνει στη δήλωση συγκομιδής την ένδειξη  «ιδιοκατανάλωση».

β)Οι αμπελοκαλλιεργητές που λόγω καιρικών φαινομένων είχαν μειωμένη ποιότητα οινοποιήσιμων ποικιλιών (μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών) μπορούν να οδηγήσουν την συγκεκριμένη ποσότητα σε λοιπούς προορισμούς αφού εφοδιαστούν με την βεβαίωση για έκδοση άδειας απόσταξης,(βλέπε το έγγραφο 2713/266793 παρ.5).

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ