Συνεχίζονται οι εργασίες τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου.

Με προτεραιότητες αυτήν την περίοδο σε οδούς που συνδέονται με έργα αναπλάσεων

Συνεχίζονται οι εργασίες τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου. Η προτεραιότητα αυτήν την περίοδο δίνεται σε οδούς που συνδέονται με έργα αναπλάσεων του Δήμου Κρωπίας. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος αυτών των συνδέσεων είναι δωρεάν (0 ευρώ) για τους κατοίκους της πόλης Κορωπίου, πλήρως χρηματοδοτημένες από το ΕΣΠΑ ενταγμένες στο συνολικό έργο της Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Βιολογικού Καθαρισμού μετά από μεγάλη προσπάθεια του Δημάρχου Κρωπίας με πολλές κεντρικές υπηρεσίες.

——————————–

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό Ιουνίου 2021 από τις περιοχές με επίκεντρο τις πλατείες «Υφαντή» και «Οικονόμου»