Πρέπει να αποστείλετε τα στοιχεία σας στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στο e-mail tpkoropi@gmail.com, προκeιμένου να ενημερωθείτε για τυχόν διευκρινήσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες

Έγγραφα Σύμβασης Προμήθεια Λαμπτήρων 2020