Α) ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΦΕΚ 723Δ/14-09-1995)

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΑΠΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ 2 ΑΠΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ 3 ΑΠΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ

ΦΕΚ723Δ_1995

Ι—-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ)

 

Β) ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 1Η ΚΑΙ 2Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  (ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/05-04-2012)

111ΑΑΠ_050412

P1 1 1.1

P1 1 3.2

P1 1 4.3

P1 1 5.4

P1 1 6.5

P1 1 7.6

P1 1 11.7

P1 1 12.8

P1 1 13.9

P1 1 17.10

P1 1 18.11

P1 1 19.12

Ι—-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – 3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΜΗ ΚΥΡΩΜΕΝΗ – (10/02/2020)

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 7

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 8

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 9

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 10

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 11

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 12

 

Γ) ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΦΕΚ 152/ΑΑΠ/22-07-2016)

152 ΑΑΠ_2016

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23350-2_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23350-3_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23350-4_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23350-9_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23350-10_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23550-11_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23550-14_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23550-15_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23550-20_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23550-21_signed-rotated

2016-152ΑΑΠ-Αγ.Μαρίνα-23550-22_signed-rotated

Ι—-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΜΗ ΚΥΡΩΜΕΝΗ – (12/01/2015)

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN1

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN2

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN3

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN4

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN5

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN6

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN7

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN8

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN9

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN10

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 3Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ_PIN11

Ι—-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ – ΜΗ ΚΥΡΩΜΕΝΗ – (10/02/2020)

ΣΧΕΔΙΟ

 

Δ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/17-03-2016)

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-1_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-2_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-3_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-4_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-5_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-6_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-7_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-8_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-9_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-10_signed-rotated

2016-39ΑΑΠ-Κρωπία-5074-11_signed-rotated

ΦΕΚ ΕΝΤΑΞΗΣ_39_2016

Ι—-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΜΗ ΚΥΡΩΜΕΝΗ- (12/06/2017)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_01

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_02

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_03

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_04

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_05

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_06

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_07

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_08

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_09

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_10

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_11

 

Ε) ΚΙΤΣΙ Α’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ)

ΚΙΤΣΙ_Π1 1.1

 

Ζ) ΚΙΤΣΙ Β’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΕ ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ)

 

Ι) ΚΑΡΕΛΑΣ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ)

ΚΑΡΕΛΑΣ_Π2.2

 

Θ) ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ

Ι—-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – 2 ΑΝΑΡΤΗΣΗ (09-06-2014)