ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  Δήμου Κρωπίας είχε εκπονήσει ειδικό σχέδιο απολυμάνσεων, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των βασικών μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης(4.3.2020) σε δημοτικά σχολεία, δημοτικούς χώρους και εντείνει από τότε τις δράσεις της για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού. Με την υποστήριξη και της πολιτικής προστασίας, προβαίνει, σε απολυμάνσεις δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων  ενώ λαμβάνει όλα  τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται  για τους εργαζομένους, τα δημοτικά οχήματα και τους χώρους εργασίας.

Προέβη επίσης,  σε έκτακτη ανακοίνωση (17.03.2020) προς τους πολίτες για αποφυγή κλαδεμάτων και εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων και σε οδηγίες για την σωστή αποκομιδή σε ένα πλαίσιο κατανόησης των δυσκολιών και της  ατομικής ευθύνης για την επίτευξη ενός συλλογικού αποτελέσματος ευθύνης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες από την Περιφέρεια Αττικής-ΕΔΣΝΑ και το Υπ.Περιβάλλοντος για μια επιβεβλημένη πρακτική διαχωρισμού των υγειονομικών υλικών ατομικής προστασίας και απόρριψής τους σε κλειστές σακούλες και αποκλειστικά σε κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων και όχι στους μπλε κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που επικοινωνήσαμε.

Η πλύση των κάδων των απορριμμάτων γίνεται με απρόσκοπτο τρόπο και με  συχνότητα σε σημεία συγκέντρωσης –πλήρωσης των πράσινων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων και σε στενούς δρόμους της πόλης του Κορωπίου και της περιφέρειας με οικιστικές πυκνότητες.

Συνεχίζουμε να τηρούμε όλοι μαζί,  τις οδηγίες του τομέα καθαριότητας και της περιφέρειας Αττικής με σχολαστικότητα και με ευθύνη.

 

Eπισυνάπτεται ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από την πλ.Αναλήψεως του Κυρίου, Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρη, Κεντρική Πλατεία Λ.Β.Κωνσταντίνου, Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Υδρεύσεως, Δημαρχείο-Πλ.Ελευθερίας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΗΦΗ