ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  & ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Νέα απόφαση για αναστολή λειτουργίας της άσκησης του δημοτικού συγκοινωνιακού έργου από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΕΟΔΥ και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) της Ελληνικής Κυβέρνησης για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού SARS_Cov2, έχει λάβει αποφάσεις και μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών του  χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών καθώς και περαιτέρω μέτρα όπως το κλείδωμα εξωτερικών χώρων μαζικής συνάθροισης (παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α) και με νεότερη ανακοίνωση του την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

https://www.koropi.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7/

Έχει αναπροσαρμόσει την λειτουργία του και λόγω της χρήσης αδειών ειδικού σκοπού του προσωπικού του. Ανακοινώνει επίσης,  από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, την αναστολή της λειτουργίας της άσκησης συγκοινωνιακού έργου(ασκείται δωρεάν από το 2013) με το δημοτικό λεωφορείο των 16 θέσεων αποκλειστικά καθήμενων και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης. Η τοποθέτηση των καθισμάτων του – οι στενοί χώροι του και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των επιβατών- δεν επιτρέπουν την ορθή τήρηση των μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του Κορωνοϊού SARS_ Cov2.

Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε μέγιστη ετοιμότητα και επιφυλακή κρίσιμες δομές πολιτικής προστασίας και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας.

Όλοι πειθαρχούμε στην μεγάλη προσπάθεια περιορισμού της διασποράς με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, αποφάσεις και συστάσεις της ελληνικής πολιτείας. Αποφεύγουμε την μετάδοση μη αξιόπιστων ειδήσεων ή φημών, παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όσο περισσότερο πειθαρχήσουμε τόσο καλύτερα για την πατρίδα μας, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για όλη την  κοινωνία, για το Δήμο μας! Είναι ώρα μεγάλης ευθύνης για όλους μας.

 

————————————–