Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, απαρτίζεται από υπαλλήλους με τεχνικό μορφωτικό υπόβαθρο (μηχανικοί, εργοδηγός, υπεύθυνος μηχανογράφησης, σχεδιαστής καθώς και γραμματειακή υποστήριξη) και εδρεύει στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Κορωπίου. Αποτελείται από το γραφείο Μελετών, το Τοπογραφικό/Πολεοδομικό Τμήμα καθώς και τη Μηχανογράφηση.

Εξυπηρετεί κάθε ενδιαφερόμενο για κάθε τεχνικής φύσεως θέμα που αφορά την περιφέρεια του Δήμου Κρωπίας και προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού για την επίλυση κάθε προβλήματος.

O πολίτης πλέον μπορεί να ενημερωθεί και να εξυπηρετηθεί και από το σπίτι του με ένα κλικ, μέσω του Γ.Π.Σ. (Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, G.I.S.) του Δήμου Κρωπίας, στο οποίο μπορεί να λάβει πληροφορίες για ποικίλης φύσεως τεχνικά θέματα όπως :

α) Πληροφορίες Έργων Υποδομής

β) Πληροφορίες Κοινωνικού ενδιαφέροντος

γ) Πληροφορίες Πολιτικής προστασίας

δ) Πληροφορίες Πολεοδομικού ενδιαφέροντος

ε) Πληροφορίες Τοπογραφικού ενδιαφέροντος

ζ) Σημεία Ενδιαφέροντος

Υπηρεσίες που παρέχονται:

-Βεβαιώσεις τεχνικού περιεχομένου.

-Βεβαιώσεις παλαιότητας οδού

-Βεβαιώσεις εκτός σχεδίου

-Βεβαιώσεις παλαιότητας κτίσματος προ 1955

-Βεβαιώσεις παλαιότητας κτίσματος προ 1990

-Βεβαιώσεις παλαιότητας οικοπέδου

-Βεβαιώσεις υψομέτρου

-Βεβαιώσεις χώρου κύριας χρήσης

-Βεβαιώσεις έγκρισης εισόδου – εξόδου

-Βεβαιώσεις αρίθμησης οικοπέδου

-Βεβαιώσεις κατάθεσης δήλωσης ιδιοκτησίας

-Βεβαιώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα

-Βεβαιώσεις αρίθμησης οικοπέδου

-Υπεύθυνη Δήλωση τετραγωνικών για τη ρευματοδοτήση ακινήτου

-Ονομασία – μετονομασία οδών

-Αρίθμηση οικοπέδων εντός σχεδίου

-Ενημέρωση για την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης

-Σύνταξη, ανάθεση, δημοπράτηση τεχνικών μελετών και επιβλέψεις αυτών για τις ανάγκες του Δήμου

-Επικαιροποίηση των πολεοδομικών νέων

-Διαχείριση και επικαιροποίηση του Γ.Π.Σ. (Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, G.I.S.)

Ηλεκτρονική επικοινωνία:      tykoropi@gmail.com

Για κάθε είδους παρατηρήσεις και υποδείξεις θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο παραπάνω email.

Ωράριο κοινού:

Καθημερινά 09:00-13:00 (εκτός Τρίτης)

Κλεισιμο