ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΑττικής και ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ την ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2020 : ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(11 Μαΐου η Γ΄ Λυκείου και 18 Μαΐου 2020 Α΄, Β΄ Λυκείου και Γυμνάσια)

 

Σε τηλεδιάσκεψη συμμετείχε την, Τρίτη 5 Μαΐου 2020, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης με θέμα την επανέναρξη των μαθημάτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την σωστή προετοιμασία των Δήμων της Αττικής. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας καΝίκη Κεραμέως, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑττικής και Δήμαρχος Γαλατσίου κ.Γεώργιος Μαρκόπουλος και οι Δήμαρχοι της Αττικής. Ο Δήμος Κρωπίας έχει λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται σε υλικά και έχει εξασφαλίσει προσωπικό για τους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις. Η άριστη πολύχρονη συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων μας, η υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει την σχολική και γονεακή κοινότητα εγγυάται μια σωστή επανέναρξη με σχολαστική  τήρηση των κανόνων και οδηγιών του ΕΟΔΥ για όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

——————-