Το Μουσικό Οδοιπορικό μιας Ζωής

Νίκος Σαραγούδας και Γιασεμή Κανταρτζόγλου-Σαραγούδα

Ένα ακόμα βιβλίο του ΕΚΤ&Π με θέμα την Παράδοση

Μια προσέγγιση της σχέσης των Νίκου Σαραγούδα και Γιασεμής Κανταρτζόγλου- Σαραγούδα με την παραδοσιακή ελληνική μουσική, όπως αυτή εκφράζεται με το ούτι και το τραγούδι. Επίσης επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης των δύο καλλιτεχνών με τον επαγγελματικό χώρο της λαϊκής μουσικής, τον κοινωνικό περίγυρο και την εποχή εντός των οποίων λειτούργησαν κατά το διάστημα της επαγγελματικής και καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας. Ακόμη περιέχονται απόψεις μουσικών – συνεργατών τους καθώς και βιογραφικά συνεργατών.

Τα κείμενα συνοδεύονται από πρόλογο ,σχολιασμούς και αναστοχασμούς του Γιάννη Γ.Λυμπέρη, καθηγητή Μουσικής, ΜΔΕ στη Λαογραφία, Δρ. Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε γνώστες και μη της μουσικής ιδιαίτερα χάρη στον απλό εύληπτο τρόπο διατύπωσης του υλικού και την αμεσότητα της βιογραφικής προσέγγισης και της προφορικής ιστορίας μετατρέποντας έτσι τον απλό αφηγητή σε πληροφορητή και διατηρώντας ταυτόχρονα τον επιστημονικό του χαρακτήρα.

Περιέχει 2 DVD

*Αποσπάσματα από συναυλίες

*Μακάμια και ταξίμια από το ούτι του Νίκου Σαραγούδα