Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA1: Μετακίνηση  εκπαιδευτικών για επιμορφωτικούς λόγους , πήρε μέρος στο πρόγραμμα  «Σχολείο στην Ευρώπη» με τίτλο σεμιναρίου παρακολούθησης : «Επιτυχής αντιμετώπιση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στην τάξη», σε 23 ώρες διδασκαλίας (5 ημέρες κατάρτισης) 23-27/08/21 . Πόλη υποδοχής η Βιέννη.

Φορέας:multilingual-kids@bluewin.ch
www.multilingualkids.ch

Μελη:Ιωάννα Μπισιώτη(ΠΕ02,Δ/τρια) , Βασίλειος Μπιλάλης(ΠΕ02) , Μαρία Σιδερή (ΠΕ02).

Αυτό το πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία των σημερινών τάξεων και στις προκλήσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε  να βρουν τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης.

Λάβαμε μια εποικοδομητική ,πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση που επικοινωνήσαμε στους συναδέρφους . Παράλληλα ήρθαμε σε επαφή  με το το τι συμβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, ποιες οι δυσκολίες ,οι ενδοιασμοί και τα αποτελέσματα ποικίλων πρακτικών. Σκοπός ήταν η απρὀσκοπτη ενσωμάτωση των παιδιών που προέρχονται όχι μόνο από άλλα γλωσσικά , αλλά – κυρίως – από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, η εξομάλυνση των ανισοτήτων, η δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητών στο δύσκολο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα .