ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α.

 

120, 309, 330 την 1 & 2 Ιουνίου 2022

 

Λόγω της εμποροπανήγυρης «Αναλήψεως» τα παρακάτω δρομολόγια θα τροποποιηθούν ως εξής:

 

α) Γραμμές 120 και 330:

Στην κατεύθυνση προς την Αφετηρία για τη γραμμή 120 και προς το Τέρμα για τη γραμμή 330:

Από την οδό Αττικής, αριστερά στην οδό Κ. Λάμπρου, δεξιά στην οδό Γράμμου, αριστερά στην οδό Ηρακλέους, δεξιά στην οδό Αναπαύσεως, αριστερά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, συνέχεια κανονικά.

Στην κατεύθυνση προς το Τέρμα για τη γραμμή 120 και προς την Αφετηρία για τη γραμμή 330:

Από τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην οδό Αναπαύσεως, αριστερά στην οδό Ηρακλέους, δεξιά στην οδό Γράμμου, αριστερά στην οδό Κ. Λάμπρου, δεξιά στην οδό Αττικής, συνέχεια κανονικά.

β) Γραμμή 309:

Από Αττικής, αριστερά Αγ. Παρασκευής, δεξιά Βασ. Κων/νου, αριστερά Ι. Καβασαλιώτου,συνέχεια κανονικά.