Υπόγειες διαβάσεις Λ.Αθηνών-Σουνίου στο Δήμο Κρωπίας : Έγκαιρες παρεμβάσεις και συνεργασίες με την Περιφέρεια Αττικής για τη βελτίωση και συντήρησή τους

Ο Δήμος Κρωπίας, συνεπής στην αρχή της συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής ( Β΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στους τομείς αρμοδιότητας της, ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της, προτρέπει σε βελτιώσεις, σε ελέγχους κατασκευών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό απέστειλε έγγραφο στην Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών στις 4 Δεκεμβρίου 2020 για έλεγχο ασφαλείας της υπόγειας διάβασης της περιοχής «Αλθέα» που οδηγεί στην παραλία «Σκαλάκια» Δήμου Κρωπίας. Ακολούθησε και 2η επιστολή-έγγραφο  στις 21 Ιανουαρίου 2021  όπου αναφερόταν σε όλες τις υπόγειες διαβάσεις. Η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε το Δήμο Κρωπίας, στις 2 Φεβρουαρίου 2021, για τα αποτελέσματα της αυτοψίας της και την ένταξη στο πρόγραμμα συντηρήσεων  της Περιφέρειας Αττικής κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο Αν.Αττικής κα Ευρώπη Κοσμίδη.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης σε δήλωσή του με αφορμή σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης  επισημαίνει για μια ακόμη φορά, ότι «ο Δήμος και εγκαίρως και με τις υπηρεσίες του, πρώτος φροντίζει  για παρεμβάσεις βελτίωσης και ασφάλειας  όπως αρμόζει ως φορέας Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  σε συνεργασία με τον Β΄Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Και γι΄αυτό εντάχθηκαν τα έργα αυτά στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για να κατασκευαστούν και ο σύλλογος της Αγίας Μαρίνας έπεται…Οι προσπάθειες ορισμένων φανατικών προσώπων που προσπαθούν να παραπλανήσουν και να ποδηγετήσουν συλλόγους της περιοχής Αγίας Μαρίνας για αντιπολιτευτικούς λόγους πράττουν πολύ κακό έργο για την ιστορία των συλλόγων. Καταπατούν  καταστατικούς σκοπούς, εθίζονται σε μια ανταγωνιστική σχέση με τα εκλεγμένα αιρετά σώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες τους».

Επισυνάπτουμε το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με τα αποτελέσματα της αυτοψίας και την ένταξη στο πρόγραμμα συντηρήσεων και έργων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ