Πρόσκληση για την 10η/2019 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   10-04-2019 Αρ. Πρωτ.: 6026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 10η/2019 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα