Πρόσκληση για την 21η/2019 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   21-08-2019 Αρ. Πρωτ.:13974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 21η/2019 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα