ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου Κρωπίας προς  τους επιτυχόντες μαθητές/τριες στην τριτοβάθμια…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα