Δημόσια Oρκωμοσία της Δημοτικής Αρχής Κορωπίου την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, Δημαρχείο Κρωπίας, 20:30

Δημόσια Oρκωμοσία της Δημοτικής Αρχής Κορωπίου   ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Αυγούστου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημόσια Oρκωμοσία της Δημοτικής Αρχής Κορωπίου την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, Δημαρχείο Κρωπίας, 20:30

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019: ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Πρωτ.:14210 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα