Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ολοκληρωμένη αστική βιοκλιματική ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας – λειτουργικότητας πλατειών “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ” & “9ης Οκτωβρίου 1944”

ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα

Κλεισιμο