ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ 2019» Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Με μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, αντάξια της φήμης της,  τις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ 2019» Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα