Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα