Ολοκληρωμένη αστική βιοκλιματική ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας – λειτουργικότητας πλατειών “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ” & “9ης Οκτωβρίου 1944”

ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολοκληρωμένη αστική βιοκλιματική ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας – λειτουργικότητας πλατειών “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ” & “9ης Οκτωβρίου 1944”

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα