ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦ. Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

  • Post Category:Νέα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦ. Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΣΙΑΡΑ

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΣΙΑΡΑ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα