Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε πρόσφατη τοποθέτηση του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και μέλους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα

Κλεισιμο