Πρόσκληση για την 33η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   27-12-2019 Αρ. Πρωτ.:21658 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 33η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 42η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση στην 42η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε πρόσφατη τοποθέτηση του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και μέλους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση για την 41η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 41η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα