Ανακοίνωση κλήρωσης για Επιτροπή διαγωνισμού της Αντικατάστασης αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Καρελλάς

Ανακοίνωση κλήρωσης για Επιτροπή διαγωνισμού της Αντικατάστασης αγωγών δικτύου ύδρευσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση κλήρωσης για Επιτροπή διαγωνισμού της Αντικατάστασης αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Καρελλάς

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα