ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΔΑΜ- ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΔΑΜ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Πρόσκληση στην 2η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση στην 2η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 1η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   24-01-2020 Αρ. Πρωτ.:1344 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 1η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 2η/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 2η/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα