ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το ΝΠΔΔ Σφηττός και ο Δήμος Κρωπίας ακολουθούν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                     ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα