Πρόσκληση για την 8η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   15-05-2020 Αρ. Πρωτ.:6283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 8η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση στην 6η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση στην 6η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα