ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες).

ΑΔΑ-Απόφαση παράτασης υποβολής προσφορών   ΑΔΑΜ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC006744335…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες).

Έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και γεννήσεως μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί, 15/06/2020 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και γεννήσεως μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα