Πρόσκληση για την 13η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   15-07-2020 Αρ. Πρωτ.:9486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 13η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα