Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου στο Παπασιδέρειο Στάδιο Κορωπίου

ΨΟ51ΟΚΥΓ-ΟΛ4_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου στο Παπασιδέρειο Στάδιο Κορωπίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα