Κλήρωση για επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Διαμορφώσεις ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου κοινοχρήστων χώρων βιώσιμης αστικής ανάπλασης & πρασίνου για την απόδοση στο κοινό ελεύθερου δημόσιου χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με τη βελτίωση ελκυστικότητας προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των πλατειών ΥΦΑΝΤΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ”

Yπουργείο υποδομών & Μεταφορών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κλήρωση για επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Διαμορφώσεις ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου κοινοχρήστων χώρων βιώσιμης αστικής ανάπλασης & πρασίνου για την απόδοση στο κοινό ελεύθερου δημόσιου χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με τη βελτίωση ελκυστικότητας προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των πλατειών ΥΦΑΝΤΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ”

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα