Περισυλλογή, καταγραφή , εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων

ΑΔΑΜ-Προκήρυξη TEYΔ_Αδέσποτων Ζώων 2021 ΑΔΑΜ-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισυλλογή, καταγραφή , εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων»

ΑΔΑ-Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης ΟΡΘΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων»

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα