Πρόσκληση για την 19η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί, 22-10-2021 Αρ. Πρωτ.:17038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για την 19η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα