ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 2η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 της περιοχής ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 2η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα