ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, Δημαρχείο Κρωπίας, 19:00 : Η παρουσίαση…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα