Πρόσκληση στην 15η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση στην 15η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ_22PROC011431420 66Ο8ΩΛ6-91Η_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_22PROC011431169_ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ espd-request-v2

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα