ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Επίσκεψη Δημάρχου Κρωπίας  στο εν λειτουργία  Κ.Ε.Λ.   Επίσκεψη στο…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα