ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Οι γενικές και ειδικές οδηγίες  για τις τοπικές συνδέσεις αποχέτευσης…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα