ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας με νέο εξοπλισμό κατάλληλο για την αντιμετώπιση  …

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ.Μ.Ε.1/2022 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Πίνακας Κατάταξης της Ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 1/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΦΗΤΤΟΣ" του…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ.Μ.Ε.1/2022 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα