ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Συνεχίζονται σε περιοχές της πόλεως Κορωπίου (νοτιοδυτικός τομέας) οι εργασίες…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα