Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης

ΑΔΑΜ-Προκήρυξη ΑΔΑΜ-Αναρτημένη Διακήρυξη Δημάρχου espd-request-v2.xml

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης

Πρόσκληση για την 7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για την 7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ενημέρωση για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία σχολικού έτους 2023-2024

1 ενημέρωση-εγγραφές-νηπιαγωγεία-23-24.pdf_signed 2 εγκύκλιος-εγγραφές Φ6.15035.Δ1.9-2-23 3 αφίσα-εκτύπωση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία σχολικού έτους 2023-2024

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σ.Α.Π. Δήμου Κρωπίας Ο Δήμος Κρωπίας συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα