Πρόσκληση για την 23η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για την 23η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα