Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

6ΛΒΗΩΛ6-2ΑΓ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα