ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 4η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  1  και  2  της  περιοχής  ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ koropi.gr ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 09-01-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 23-01-2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19475/01-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 152/2022  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ.: 2132000769-768-705