ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Βασιλέως Κωνσταντίνου 31

Πληροφορίες: Χατζηπέτρος Γ.

Τηλ.: 2106625596

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε, τους αγρότες του Δήμου μας, ότι το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών Αττικής μας έστειλε τιμοκατάλογο για τις αναλύσεις δειγμάτων εδάφους και αρδευτικών νερών ο οποίος είναι:

Αναλύσεις Εδάφους

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
68,20 € 20,49€

Αναλύσεις νερού

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
39,85€ 11,97€

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη δ/νση Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση και στα τηλέφωνα 2102850757, 2102850332 .

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Κλεισιμο