Ο Δήμος Κρωπίας είναι στην ευχάριστη θέση μετά τις συνεχείς επικοινωνίες – διαβουλεύσεις, με τον υπουργό ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Γεώργιο Αμυρά, να σας ανακοινώσει την ακύρωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΜΠΕΤΟΜΑΡ. Τούτο έγινε κατόπιν ευδοκίμησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής που άσκησε κατά της ακυρωθείσας πράξης ο Δήμος.

Περισσότερα στη LIVE STREAMING Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01/02/2022 και ώρα έναρξης 20.00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

LIVE