Για την  περιοχή συγκροτήματος «πρώην Καλκάνη» Αλθέας

Από το Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με οικοδομικές εργασίες που εξελίσσονταν τον Απρίλιο του 2021 σε περιοχή Αλθέας Δήμου Κρωπίας:

Στα τέλη Απριλίου 2021, η υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νικόλαος Γιαννάκος με εντολή μου διενήργησαν αυτοψία και έλεγχο σε περιοχή της Αλθέας που βρίσκεται το πρώην Ξεν.συγκρότημα «Καλκάνη» το οποίο έχει αποκτήσει η τράπεζα της Eurobank.

Ο Δήμος άμεσα διέκοψε τις οικοδομικές εργασίες που ήταν σε εξέλιξη και ζήτησε πλήρη στοιχεία της ιδιοκτησίας δεδομένου ότι βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή και οι εργασίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια. Η εταιρία μηχανικών, με έδρα την Θεσσαλονίκη, είχε τελικά εκδώσει παράνομη οικοδομική άδεια. Για την πραγματοποίηση των εργασιών που είχε ξεκινήσει απαιτούνταν ιδιαίτερες εγκρίσεις και δικαιολογητικά.

Η ελεύθερη διέλευση προς τον αιγιαλό για κολύμβηση γίνεται από υπόγειο αγωγό ομβρίων που είναι όμως προσπελάσιμος και όχι από υπόγεια διάβαση πεζών. Ο αιγιαλός είναι κοινόχρηστο, δημόσιο αγαθό και ο Δήμος θα διασφαλίσει την ελεύθερη προσπέλαση.