ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τηλ. 2132000731

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, 2023 στα πλαίσια της «Άσκησης, Τ.Α.Α.Σ ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2023». θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπανών εκκλησιών.

ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

1100

Συναγερμός αεροπορικής επίθεσης

Εξήντα (60) δευτερόλεπτα

Διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης

1105

Λήξη συναγερμού

Εξήντα (60) δευτερόλεπτα

Συνεχής ήχος σταθερής έντασης

1130

Προειδοποιητικός συναγερμός ΧΒΡΠ* απειλής

Εκατόν είκοσι (120) δευτερόλεπτα

Διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης

1135

Λήξη συναγερμού

Εξήντα (60) δευτερόλεπτα

Συνεχής ήχος σταθερής έντασης

1240

Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής

Εκατόν είκοσι (120) δευτερόλεπτα

Διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης

1245

Λήξη συναγερμού

Εξήντα (60) δευτερόλεπτα

Συνεχής ήχος σταθερής έντασης

1250

Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής

Εκατόν είκοσι (120) δευτερόλεπτα

Διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης

1255

Λήξη συναγερμού

Εξήντα (60) δευτερόλεπτα

Συνεχής ήχος σταθερής έντασης

 

Χριστίνα Παπαχρήστου

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

 

 

*ΧΗΜΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΑ & ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΧΒΡΠ)