ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Έχετε γνώσεις  Βοηθού Λογιστηρίου; Η Toyota Material Handling Greece A.E., η μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, αναζητά άτομο για την στελέχωση της θέσης  Accounting Assistant στα κεντρικά της γραφεία.

 

Τι καθήκοντα έχει η θέση Accounting Assistant; 

Ως  Accounting Assistant θα υποστηρίζετε καθημερινά τους συνάδελφους και τους πελάτες της εταιρίας μας σε θέματα Λογιστηρίου. Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και ανάπτυξή σας

Τα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν:

 •  Γενικές Καταχωρήσεις Λογιστικής
 •  Ενημέρωση λογαριασμών πληρωτέων και συμφωνία καρτελών
 • Ενημέρωση λογαριασμών εισπρακτέων
 •  Προετοιμασία και καταχώρηση τιμολογίων εξόδων και αγορών

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

Η Toyota Material Handling παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

Ο ιδανικός υποψήφιος θα κατέχει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • 1-3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε Οικονομικό Τμήμα
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας προφορικών και γραπτών
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και  προθεσμίες
 • Εμπειρία  Οικονομικού ελέγχου σε Ανώνυμη Εταιρεία, θα θεωρηθεί προσόν
 • Γνώση ERP
 • Ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και οργάνωσης
 • Μεθοδικότητα, ομαδικότητα και εχεμύθεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@gr.toyota-industries.eu με την ένδειξη Accounting Assistant ” 

ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +30 2299020205 με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στη διαχείριση των Βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.